Aardgas

04-01-2024

Het is donderdagmiddag rond half vier als mijn pager afgaat. Op het display verschijnt een redelijk bekende melding Prio 1 Stank/hinder. lucht (gaslucht), in een van de straten van onze gemeente. Blijkbaar is er iemand die de meldkamer heeft gebeld met het vermoeden dat er een gaslucht wordt geroken. Met de auto vertrek ik richting de kazerne en ik neem voor mezelf alvast de stappen door die logisch zijn bij dit soort meldingen. Op de kazerne zijn algauw genoeg collega's en we vertrekken met spoed richting het opgegeven adres. De straat is ons bekend als een aanvoerroute voor vele leveranciers van de winkels in het winkelcentrum. Bovenop het winkelcentrum bevinden zich de woningen die aan deze straat te vinden zijn. Er wordt door de melder een gaslucht geroken in de bergingen die juist weer onder een gedeelte van het winkelcentrum zitten. Als we aankomen staat de melder ons al op te wachten bij ingang waar een trap naar beneden richting de bergingen zit. De tankautospuit wordt zo'n twintig meter vanaf de gevel gezet en ik geef de eerste ploeg de opdracht om een meting uit te voeren in de kelderboxen. Ondertussen laat ik me door de melder bijpraten over deze melding en geeft de melder aan dat ze al ruim een maand geleden deze lucht ook al eens heeft geroken. Mijn oren vangen het geluid op van het piepen van de meter en ik wordt door de ploeg op de hoogte gebracht van het feit dat er een gaswolk te meten is in de bergingen. Ik besluit de ploeg direct terug te halen omdat ik het belangrijker vindt om eerst de bovenliggende winkel en woningen te ontruimen voordat we verder op onderzoek gaan naar de oorzaak van deze gaswolk. De eerste ploeg krijgt de opdracht de winkel te ontruimen en de tweede ploeg gaat de bovenliggende woningen ontruimen. Ik roep de meldkamer op en schaal op naar middelincident en vraag ook politie om te helpen met het afzetten van een gebied in het winkelcentrum. We staan zelf aan de achterkant van het winkelcentrum en ik vraag aan de tweede bevelvoerder of hij zich wil richten op de voorkant van de winkels en het leegstaande winkelpand naast het pand wat zojuist door de eerste ploeg is ontruimt. De officier van dienst komt inmiddels ook ter plekke en samen proberen we te ontdekken waar de oorzaak van deze gaslekkage zou kunnen zitten. De eerste ploeg heeft in de bergingen niets kunnen ontdekken wat de oorzaak kan zijn van deze hoge meetresultaten. Via de bewoners regelen we de sleutels van meerdere kelderboxen om daar ook een meting te kunnen doen. De hoogste meetwaardes zijn nog steeds te meten in de kelderbox van de melder.

De monteurs van het gasbedrijf komen ook ter plaatse en gaan op onderzoek uit waar de gasleidingen in deze straat lopen. Al gauw komen ze erachter dat er een flinke gasleiding vlak langs de gevel van de achterkant van het winkelcentrum loopt. Met speciale apparatuur prikken ze gaten tussen de tegels in de grond en constateren even later dat er een zeer hoge concentratie aan gas in de grond zit en dat deze zich over vele vierkante meters heeft verspreid. Een lekkage die misschien al wel weken aan de gang is volgens de specialisten van het gasbedrijf. Een graafmachine wordt besteld en de aanwezige medewerkers van het gasbedrijf beginnen direct met het opsporen van de lekkende gasleiding. Inmiddels is ook de adviseur gevaarlijke stoffen aangesloten en ook een meetploeg uit een naburige gemeente. Samen blijven we de gasstromen in de gaten houden en zorgen we door te ventileren dat er geen te hoge concentraties ontstaan. Door de tweede tankautospuit wordt er geen gas gemeten maar wel een hogere concentratie koolmonoxide in en onder de leegstaande winkel. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de lange leegstand van het pand en een hoge grondwater stand die toch wat grondgassen naar boven heeft gedrukt. De medewerkers van het gasbedrijf hebben de lekkage gevonden en gaan deze repareren. De bewoners kunnen weer terug naar hun woningen. Het is inmiddels al sluitingstijd voor de winkels dus de ontruimde winkel hoeft de deuren niet meer te openen voor hun klanten. We hebben inmiddels flink trek gekregen en de officier van dienst trakteert ons op pizza's van de pizzeria en deze krijgen we via de achterdeur van de winkel aangeleverd. Door de verzadigde grond blijven we gas meten in de kelderboxen onder de winkels. Ik vraag of de medewerkers van het gasbedrijf nog wat zand en grond willen afgraven langs de gevel zodat de verzadigde grond het gas wat sneller kwijt kan raken. Uiteindelijk gaan we inpakken als we nog minimale meetwaardes meten. De gemeenschappelijke ruimte van de kelderboxen blijft via de natuurlijke weg geventileerd doordat we de rest van deze avond en nacht de deur zullen laten openstaan. Ik spreek met de melder af dat we de volgende ochtend nog een meting komen doen of de waardes nog verder zijn gezakt. Tevreden keren we terug richting de kazerne. Maar goed dat de melder uiteindelijk toch een melding heeft gemaakt zodat ook deze gevaarlijke situatie weer opgelost kon worden zonder dat er een explosie heeft plaatsgevonden die weer had kunnen lijden tot gewonden of zelfs doden. De volgende ochtend wordt er door mijn collega nog steeds wat gas geroken maar zijn de waardes zo minimaal dat ze geen gevaar meer kunnen opleveren.