Gaslekkage

28-12-2020

Het is maandagmorgen even voor half elf als de pieper gaat. Gaslekkage (binnen) is de melding die verschijnt op het display van mijn pager. Haast geboden dus... Ik stap in de dienstauto die voor ons huis staat en ga met enige spoed richting de kazerne. Samen met de opkomende collega's kleed ik me snel om en stappen we in de tankautospuit. Ik lees de informatie die de centralist vanuit Rotterdam in de tablet heeft gezet. De gasleiding zou voor de hoofdafsluiter zijn geraakt en daardoor stroomt er nu gas in de kruipruimte. Ik verzoek de eerste ploeg om ademlucht om te hangen en doe dat zelf ook. Ik vraag de chauffeur om op ruime afstand vanaf de woning te stoppen. Als we aankomen zie ik dat de politie er al is. Dit is een fijn gevoel omdat zij kunnen assisteren bij eventuele ontruimingen en opvang. Voor de woning staan diverse mensen op straat. Een man wijst naar één van de voordeuren die open staat en vertelt in het kort wat er is gebeurd. Ik verzoek iedereen absoluut niet meer dicht voor de woning langs te lopen om bij een explosie te voorkomen dat er gewonden vallen. Het is duidelijk hoorbaar dat er onder de woning een vrije uitstroom van gas is. De ploegen controleren beide woningen aan weerszijde en constateren dat ook daar gas te ruiken is. Via de alarmcentrale hoor ik dat de netbeheerder onderweg is. Ik besluit de eerste vier woningen te ontruimen. Eén van de agenten (die ik herken als mijn zwager) geeft aan dat de bewoners terecht kunnen in een gezondheidscentrum aan het eind van de straat. Ook dat probleem is voorlopig even opgelost. Ik twijfel...opschalen of nog even wachten op de netbeheerder. Ik besluit nog heel even te wachten met opschalen want zie dat de coördinator van Stedin de straat inmiddels inkomt rijden. Ik overleg even met hem en hij voert kort een meting uit. De resultaten zijn duidelijk... verder ontruimen en afstand nemen. De situatie is gevaarlijk en te groot voor één tankautospuit. Ik schaal op naar middelincident en verzoek een OVD (officier van dienst) en een tweede tankautospuit ter plekke. Beide ploegen zetten in de eerste vier woningen alle ramen en deuren open om zo goed mogelijk te ventileren en het gas geen gelegenheid te geven om op te hopen. De tweede tankautospuit is er snel en ik vraag de bevelvoerder diverse andere woningen in de omgeving te controleren en te ontruimen.

Ook de netbeheerder is inmiddels met verschillende voertuigen ter plekke en begint verderop in de straat de gaten te graven om de gasleiding tijdelijk te kunnen afsluiten. De OVD heeft inmiddels de OVDBZ (officier van dienst bevolkingszorg) laten alarmeren en deze komt ook naar de incidentlocatie om alle bewoners die tijdelijk hun woning moeten verlaten te registreren en op te vangen. De chauffeur van onze tankautospuit heeft inmiddels de waterwinning gereedgemaakt en een slang klaargelegd voor het geval dat er toch brand uitbreekt. Nu is het een kwestie van afwachten tot de netbeheerder de tijdelijke afsluiting voor elkaar heeft.

Dit bericht laat niet heel lang op zich wachten. In overleg met de OVD en de tweede bevelvoerder maken we een plan om alle kruipruimtes en woningen weer zo vlot mogelijk te ventileren. Ook hier doen de meters die we op de tankautospuit hebben zitten weer belangrijk werk. Na een half uur is het gas verdreven en de situatie meester. De netbeheerder wil graag bij de zes woningen die binnen het afgesloten blok liggen zelf de hoofdkranen van het gas dichtdoen. Dit om te voorkomen dat als de gasleiding gerepareerd is er niet ongecontroleerd gas de woning binnenkomt. Voor de brandweer zit het werk erop, we gaan inpakken. Op de kazerne bespreken we het incident kort na en neem ik wat leerpunten voor mezelf mee. Ook dit incident hebben we weer als team zonder ongelukken of slachtoffers kunnen afsluiten.