Maandag

03-04-2023

Het is maandagmorgen en het belooft een mooie dag te worden waarin ik heerlijk in de achtertuin kan werken. Vandaag vrij van het werk maar wel bevelvoerder van dienst voor eventuele uitrukken in ons verzorgingsgebied. Vanmorgen ga ik een aantal karren grond halen om de achtertuin op te hogen om daar later weer gras overheen te leggen. Met een collega bevelvoerder heb ik afgesproken dat als ik net iets te laat bij eventuele uitruk ben hij zal opstappen om toch op tijd te kunnen uitrukken. Ik ben net onderweg met de tweede kar grond vanaf de zandhandel richting mijn huis als de pager af gaat. Ik kijk kort op het scherm van de pager en zie dat onze tankautospuit wordt opgeroepen samen met de officier van dienst omdat er een gaslekkage is in een van de straten van onze buurgemeente maar wel in ons verzorgingsgebied. Ik parkeer mijn auto met aanhanger op de stoep naast het huis en stap over in mijn andere auto en ga richting de kazerne. Ik ben nog ruim op tijd om zelf als bevelvoerder op te stappen en als de tankautospuit vol is vertrekken we richting het opgegeven adres. Ik doorloop de standaard stappen in mijn hoofd die horen bij een gaslekkage. We vernemen dat een aannemer een gasleiding in de straat kapot getrokken heeft bij het opengraven van de straat. Ademlucht omhangen en meetapparatuur aanzetten om zo meteen te kunnen meten hoe groot de gaswolk is. Als we terplekke komen worden we opgevangen door de persoon die met een klein kraantje een leiding heeft geraakt. Ik hoor het gas tussen het zand door naar buiten komen. De manschappen meten in de omgeving en waarschuwen de bewoners van de nabijgelegen woningen. De monteurs van het energiebedrijf zijn onderweg en één van de collega's stelt voor om een spie in de leiding te stoppen om zo tijdelijk de grootste uitstroom te stoppen. Ik vind het een goed plan en even later is de leiding dicht en stroomt er geen gas meer uit. De officier komt ook ter plekke en samen stemmen we de rest van het plan af. We hebben ruim afgezet en wachten op de monteurs. Zodra die er zijn zetten ze een klem op de flexibele leiding en daarmee is de leiding definitief afgekneld. We halen de afzetting weg en vertrekken weer richting de kazerne. Het energiebedrijf gaat de leiding repareren maar daar hoeven wij niet meer bij te blijven. Na de administratie vertrek ik met de dienstauto weer richting huis waar een volle kar met grond op me staat te wachten om te worden leeg geschept in de achtertuin. Ik ben nog geen tien minuten aan het scheppen als de pager opnieuw afgaat. Prio 1 Brand woning in een van de straten van onze gemeente. Ik laat de kar grond voor wat het is en stap met de bagger nog aan mijn schoenen in de dienstauto en vertrek met zwaailicht en sirene richting de kazerne. Zodra we compleet zijn rukken we uit richting de flat waar we gisteren ook al zijn geweest maar toen ging het om een liftopsluiting. De meldkamer heeft een onduidelijk telefoontje binnen gehad van een slecht Nederlands sprekende melder. Volgens de melder hebben kinderen vuur gemaakt in de woning. Omdat er maar één telefoontje is binnengekomen besluit ik deze woningbrand die in een flat zou zijn nog niet direct op te schalen naar middelbrand maar eerst ter plekke verder op onderzoek te gaan wat er echt aan de hand is. Ter plekke blijken we op de tweede etage te moeten zijn en is de politie al in de woning. Een wat verwarde man laat ons zien dat in de woning met lampolie over de meubels is gespoten. We ontdekken geen brand en ik laat voor de zekerheid in de woning even meten op gevaarlijke dampen. We ventileren de woning en laten de rest van het uitzoekwerk over aan de collega's van de politie. Wat er zich nu daadwerkelijk in de woning heeft afgespeeld zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Terug op de kazerne doe ik opnieuw de administratie en keer weer terug naar huis om verder te gaan met het leeg scheppen van de kar met grond. Na nog een derde kar te hebben gehaald is het genoeg grond voor vandaag en ga ik verder met het aanleggen van een moestuin. Het is even na drie uur in de middag als voor de derde keer de pager afgaat deze dag. Het betreft een liftopsluiting in dezelfde flat waar we gisteren en zojuist ook al zijn geweest. Op de kazerne blijk ik de enige opgekomen collega te zijn die ook een tankautospuit mag besturen. Ik vraag een collega bevelvoerder of hij als bevelvoerder wil optreden zodat ik kan de tankautospuit kan besturen. Bij de flat aangekomen kunnen we even later vier personen bevrijden uit de lift. De lift blokkeren we zodat deze niet meer gebruikt kan worden en laten de rest over aan de monteur van het liftbedrijf. Terug op de kazerne keren we weer terug naar huis. Op deze maandagavond ben ik ook oefenleider bij een oefening bij een autobedrijf in onze gemeente. Rond zeven uur in de avond vertrekken we richting het autobedrijf om een uitdagend scenario voor te bereiden voor onze collega's die gaan oefenen. Het wordt een leuke en leerzame oefenavond. Om vijf over negen gaat tijdens het inpakken van de tankautospuiten voor de vierde keer de pager af voor een melding. Het betreft een assistentie van onze collega's van de ambulancedienst. Het bijzondere is dat het opnieuw in dezelfde straat is waar we gisteren en vandaag ook al geweest zijn. We helpen de collega's even met het inpakken van het voertuig en deze vertrekt richting het opgegeven adres. Het blijkt dat de collega's van de ambulancedienst hulp hebben gehad van een aantal buren zodat onze hulp daar niet meer nodig is. Als we even later na de oefenavond terug zijn op de kazerne bedenk ik me dat dit een bijzondere (brandweer)dag is geweest. Vier uitrukken en een grote oefening. We sluiten deze mooie dag af met een hapje en een drankje aan de bar in onze kazerne. Op naar de volgende melding. Dat dit weer een bijzondere gaat worden dat wist ik toen nog niet…!