Middelbrand

04-12-2021

Het is zaterdagmorgen rond kwart voor negen als de pager op mijn nachtkastje van zich laat horen. Ik was van plan om heel lang uit te slapen deze morgen en rustig deze zaterdag te beginnen. Met één blik op het display van mijn pager weet ik dat er van rustig aan doen niets meer zal komen. De pager meld een brand woning (berging/garage) in een inmiddels zeer bekende straat in ons dorp. Tijdens het snel aan doen van mijn kleding, dat altijd 'uitruk gereed' naast mijn bed ligt, denk ik aan de vorige brand in deze straat die nog goed in mijn geheugen zit. Ik weet dat het een wat oudere wijk van ons dorp is met veel houtbouw. Tijdens de rit in de dienstauto naar de kazerne bedenk ik alvast diverse scenario's die ons te wachten kunnen staan. Op de kazerne kleden we ons snel om en haasten we ons naar de tankautospuit. Ik lees de informatie in het kladblok en geef opdracht aan alle manschappen om ademlucht om te hangen. Zelf doe ik ook ademlucht om en neem ondertussen contact op met de meldkamer. Er zou een blokhut in brand staan tegen een garage waar wat fietsen in staan. Ik waarschuw onderweg de ploeg om rekening te houden met gasflessen die we met enige regelmaat tegen komen in garages en schuurtjes. Als we in de buurt van het brandadres komen wijzen de dikke zwarte rookwolken ons de weg.

We krijgen zicht op de locatie van de brand en ik weet gelijk dat dit voor één tankautospuit een te grote klus is. Nog voor ik uitstap schaal ik op naar middelbrand en roep tegen de manschappen dat we lage druk gaan opbouwen. De mannen gaan hard aan het werk en ik maak een rondom verkenning om een goed beeld te krijgen van de situatie. Er staan in mijn eerste beeld diverse schuurtjes in brand. De schuurtjes staan tegen een woning aangebouwd en deze woning heeft inmiddels ook vlam gevat. Tijdens mijn verkenning aan de achterkant van de brand voel ik de intense hitte van het vuur op mijn gezicht branden. Ik besluit dat we ons volledig gaan richten op het blussen en afschermen van de woning en bestel ondertussen een redvoertuig bij de meldkamer. Na mijn plan met de manschappen te hebben gedeeld heb ik kort overleg met de stage-bevelvoerder die inmiddels de eigenaren van de schuurtjes en de woning heeft gesproken. Ik besluit om de 2de tankautospuit een binnen inzet in de woning te laten doen en de brand aan de achterkant te laten bestrijden. Zodra de 2de tankautospuit ter plekke is deel ik mijn plan met de bevelvoerder en zet hij zijn mensen in zoals besproken. Onze gezamenlijke aanpak werkt en de brand wordt al heel snel minder.

Ik vraag de bemensing van het redvoertuig of ze een controle aan het dak van de woning willen doen om te kijken of het vuur echt is geblust. Ik voeg me weer bij de manschappen die vanuit de achtertuin de brand al aardig onder controle aan het krijgen zijn. In de grote schuur die in de brand staat blijkt ook nog een haarstudio te zitten. Deze heeft nog geen vlam gevat en de manschappen zijn bezig om te voorkomen dat de brand ook naar deze kant uitbreid. Zodra de officier van dienst ter plekke is neemt hij de eindverantwoording van mij over. Hij zorgt dat er iemand van Salvage ter plekke komt en dat er een onderzoek naar de oorzaak zal plaatsvinden. Ook komt er iemand van de gemeente ter plekke om diverse zaken te beoordelen. De manschappen werken inmiddels hard door om ook de laatste vlammen helemaal te doven. Er moeten nog behoorlijk wat sloopwerkzaamheden gedaan worden voordat we zeker weten dat alles uit is.

Ter plekke wisselen we onze vervuilde bluskleding voor schone kleding en gaan vermoeit richting kazerne. Op de kazerne is er eten en bespreken we de inzet met elkaar na. We zijn tevreden dat we konden voorkomen dat de woning volledig is afgebrand. De haarstudio is niet afgebrand maar heeft wel veel roet en waterschade opgelopen. Na het eten keren we allemaal weer naar ons huis en gezin terug. Van lang uitslapen is niet veel terecht gekomen.