Persoon van de brug?

09-07-2022

Onderuitgezakt op de bank kijk ik naar een filmpje. Het is eigenlijk al lang bedtijd maar ik heb nog geen zin. De pager maakt abrupt een einde aan dit dilemma. We gaan voorlopig nog niet naar bed...! Persoon te water...vanaf de brug over de rivier. Ik zie in de pager dat ons oppervlakte reddingsteam samen met twee duikteams, een brandweerboot, de reddingsbrigade, een tankautospuit en de Officier van Dienst (OVD) allemaal worden opgeroepen voor dit incident. De melding is serieus en wordt dus ook serieus aangepakt. Als ik op de kazerne kom wordt er al druk omgekleed door de opgekomen collega's. We stappen in het voertuig voor oppervlakte redding en ik meld aan de meldkamer dat we onderweg zijn. Ik vraag de meldkamer wat de stroming van de rivier op dit moment is. Aan de hand van het antwoord van de meldkamer vraag ik om ook de Quad van ons korps te alarmeren om vanaf het uitgestrekte wandelgebied waarlangs de rivier loopt een zoekslag te maken en te zorgen voor veel verlichting. Ondertussen melden zich vele eenheden op het incidentenkanaal en wordt er door de OVD het besluit genomen dat we vanaf, voor ons de andere zijde van het water, een zoekslag gaan maken. Als we over de brug rijden waar de persoon vanaf is gesprongen zien we al een aantal politie eenheden op de brug staan, ze speuren vanaf boven in het water dat zo'n 13 meter onder de brug stroomt. We moeten ons verzamelen op het terrein van een jachtenbouwer en het duurt even voor we de juiste locatie op het terrein hebben gevonden. Als ik me bij de eerste bevelvoerder meld zie ik dat er al diverse boten op het water aan het zoeken zijn. Het heeft nu geen nut om de oppervlakte redders in het water te sturen. Ik besluit de komst van de OVD af te wachten voor verdere instructies. Ondertussen meld de Quad zich en ik vraag hem de walkant aan de overzijde af te zoeken of daar mogelijk iets te vinden is. Als de OVD ter plekke is wordt er snel een duidelijk plan gemaakt. De duikers gaan vanaf een boot op de springlocatie, en iets stroomafwaarts, een zoekslag maken. Er wordt een sonar ingezet en Rijkswaterstaat zorgt dat de scheepvaart op de hoogte is en rustig zal passeren. De politiehelikopter zoekt vanuit de lucht met een warmtebeeldcamera mee. Ik ben opnieuw onder de indruk dat een mensenleven in ons land ons zoveel waard is en dat we er met elkaar alles aan proberen te doen deze ook te redden. Het tijdstip van het gouden uur is bereikt als de OVD ons opnieuw bij elkaar roept. De reddingsfase is voorbij en we gaan onze eenheden terughalen. Waar ergens is ons slachtoffer? Alweer op de kant, nog ergens in het water of... was de melder in de war? We weten het geen van allen... We nemen afscheid van de collega's en bedanken elkaar voor de samenwerking. De Quad-chauffeur meld dat hij problemen heeft met de Quad en ik besluit dat we hem gaan helpen. We rijden naar het wandelgebied en zien hem in de verte staan seinen met een zaklamp. Ik hoor dat hij inmiddels via de meldkamer een monteur ter plekke vraagt omdat hij de Quad niet meer krijgt gestart. Ik laat de oppervlakte redders bij het voertuig achter en wandel met de andere de pikdonkere nacht in. Na een paar honderd meter komen we bij hem aan. Ook samen krijgen we de Quad niet aan de praat. We vermoeden dat een uur lang met alle schijnwerpers aan de accu de das om heeft gedaan. Eén van de collega's stelt voor om de Quad alvast richting de openbare weg te duwen zodat de monteur niet het gebied in hoeft. Het wordt nog flink zweten met elkaar om het zware apparaat met aanhanger door het natuurgebied te duwen. Even later is het ons gelukt en wachten we samen op de monteur. De monteur meld zich en niet veel later loopt de Quad weer als een zonnetje. We vertrekken richting de kazerne om ook daar de boel weer uitruk gereed te gaan maken. Als alles weer in orde is en ik de administratie weer heb bijgewerkt gaan we naar huis. Het is rond half drie in de nacht als ik mijn bed in stap. Vanavond maar vroeg naar bed om het tekort aan uurtjes slaap in te halen.