Spoedassistentie

24-04-2022

Het is zondagmorgen en ik volg vanaf de bank een online kerkdienst. Dit weekend ben ik bevelvoerder van dienst en ons kerkgebouw staat net iets te ver weg om de dienst bij te wonen en bij alarm op tijd op de kazerne te zijn. Het is iets na tien uur als het doordringende gepiep van mijn pager door de woonkamer klinkt. Terwijl ik opsta lees ik de tekst die in het display is verschenen: Prio 1 Ass. Ambu (til assistentie) in één van de woningen van ons steeds groter wordend dorp. Ik stap in de dienstauto die voor het huis staat en ga met spoed richting de kazerne. Bij dit soort meldingen staan we ten dienste van de ambulancedienst en zullen hun zo goed mogelijk assisteren. Op de kazerne is de tankautospuit snel gevuld en gaan we met spoed richting het opgegeven adres. De woning ligt in een wijk met smalle straatjes en ik besluit om de tankautospuit achter de woning te laten zetten en lopend het laatste stukje te doen. Voor de deur staat een ambulance maar verder is er niemand te zien. De voordeur staat open en boven hoor ik gepraat. Ik ren de trap op om te inventariseren wat er boven nodig is. De twee vrouwelijke collega's van de ambulancedienst praten me bij over de situatie. Het slachtoffer is onwel geworden in een kleine ruimte in de woning en daar ligt ze nu op de grond. Hier zijn vele handen nodig om het slachtoffer op een goede en snelle manier vanuit de smalle ruimte door het smalle trapgat naar beneden te krijgen. Ik stuur een ploeg naar boven om te assisteren en bekijk zelf of er nog mogelijkheden zijn om eventueel een redvoertuig op te stellen. Maar alles is smal en krap aan deze woning en deze wijk dus zal het op mankracht moeten gebeuren. Terwijl de collega's boven de ambulancedienst ondersteunen zorgen we ervoor dat buiten alles klaar staat om het slachtoffer zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis te vervoeren. De straat is doodlopende dus geef ik één van de collega's de opdracht om de ambulance alvast te keren zodat deze direct weg kan als het slachtoffer achterin ligt. Boven ligt het slachtoffer inmiddels in een vacuümmatras en kan naar beneden worden getild. Ik overleg even met de ambulancechauffeur zodat zij buiten alles in gereedheid brengt om het slachtoffer gelijk op de brancard te leggen. Wij zullen nu het slachtoffer naar beneden tillen. Niet veel later ligt het slachtoffer op de brancard. We controleren de woning of er nog apparaten aanstaan en daarna sluiten we samen met de buren de woning af. Samen lopen we naar het eind van de straat waar de tankautospuit geparkeerd staat. Terug op de kazerne evalueren we de inzet. We kunnen terugkijken op een goede inzet en we hopen dat het slachtoffer weer zal opknappen.